Terapia Fotodynamicza (PDT)

Terapia Fotodynamicza (PDT)

Pozwala na nieoperacyjne leczenie niektórych zmian nowotworowych skóry.

Jest to metoda miejscowego, nieoperacyjnego leczenia raka skóry oraz stanów przedrakowych za pomocą specjalnych środków fotouczulających i światła o określonej długości fali. Metoda pozwala „niszczyć” nowotwór w sposób wysoce selektywny, bez uszkadzania zdrowych, otaczających komórek i tkanek. Pozwala to na uzyskanie bardzo dobrych efektów estetycznych.

Terapia może stanowić alternatywę do klasycznych zabiegów chirurgicznych. Dotyczy to zwłaszcza raków skóry w tzw. trudnych lokalizacjach np. na powiekach, w okolicach oka, kąta nosa, skrzydełka nosa czy na policzkach. Dzięki zastosowaniu PDT pacjent może uniknąć trudnych, często wieloetapowych operacji, nierzadko o okaleczającym charakterze.

Wskazania:
• rak podstawno komórkowy (BCC: Basal Cell Carcinoma)
• rogowacenie słoneczne (AK: Actinic Keratosis)

Skuteczność terapii fotodynamicznej wynosi ok. 80-90% w zależności od postaci nowotworu.

Mechanizm działania środków fotouczulających:
Zmianę nowotworową pokrywamy środkiem fotouczulającym, który penetruje obszar nowotworu i jest wchłaniany przez komórki nowotworowe. Aktywny środek akumuluje się w komórkach nowotworowych w stężeniach znacznie większych niż w otaczających je zdrowych tkankach. Po naświetleniu komórek nowotworowych czerwonym światłem halogenowym (długość fali około 630 nm), następuje reakcja fotochemiczna, w rezultacie której wybiórczo giną tylko komórki nowotworowe, a zdrowe komórki pozostają nienaruszone.

Przebieg leczenia:
Zabieg terapii fotodynamicznej nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania i jest prawie bezbolesny. Poszczególne etapy zabiegu PDT wyglądają następująco:

• Przygotowanie zmiany – mechaniczne usunięcie najbardziej powierzchownej warstwy skóry;

• Aplikacja leku – na miejsce pokryte lekiem nakładany jest opatrunek okluzyjny na około 3 godziny. W tym czasie w komórkach dochodzi do akumulacji związku wrażliwego na światło w komórkach nowotworowych, w stężeniach znacznie wyższych niż w zdrowych tkankach;

• Naświetlanie przez około 8-10 min. Powoduje to reakcję cytotoksyczną prowadzącą do śmierci komórek nowotworowych.

Po zabiegu powstaje powierzchowna rana tylko w obszarze nowotworu. Rana goi się w zależności od powierzchni od 7 do 14 dni.

Najczęściej zabieg należy przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 1 tygodnia